Evimaster narzędziem zmniejszenia kosztów w firmie produkcyjnej

Jak zmniejszyć koszty w firmie produkcyjnej? Zobacz jak spowodowaliśmy, że Firma B&W Techniczna Obsługa Przemysłu, która wykonuje kompleksowe usługi w zakresie budowy instalacji technologicznych, zmniejszyła koszty w swojej firmie.

Zmagała się z wyzwaniami dotyczącymi rosnących kosztów operacyjnych (zakupy narzędzi oraz naprawy maszyn), a także czasem jaki potrzebny był do rejestracji niezbędnych operacji magazynowych. Wdrażając system RFID Klient w krótkim okresie zoptymalizował swoją działalność.

B&W case study logo

Klient dysponuje bardzo dobrze zaopatrzonym zapleczem technicznym, umożliwiającym sprawne działanie w swojej branży. Znalazło to potwierdzenie w postaci certyfikatu ISO 9001:2000. Siedziba firmy znajduje się w Jaworzynie Śląskiej koło Wrocławia skąd wysyła specjalistów na montaż w całej Europie. Używając modułu Program Narzędziownia 3.0 (wcześniejszej wersji rozwojowej programu EviMaster) firma B&W dokonała wielu istotnych zmian w swojej gospodarce narzędziowej. Efektem jest nie tylko usprawniona praca,  ale także podziękowania dla naszej firmy.

Jak zmniejszyć koszty w firmie produkcyjnej – opis problemu

W związku ze swoją działalnością Klient dysponuje dużą ilością elektronarzędzi i specjalistycznych przyrządów. Ich ręczna ewidencja i panowanie nad systemem wydawania było zbyt uciążliwe, czasochłonne i generowałoby niepotrzebne koszty i przestoje. Należało więc:

  • w trwały i czytelny sposób oznakować wszystkie używane narzędzia, ze szczególnym naciskiem na elektronarzędzia
  • wprowadzić dokładną ewidencję wypożyczeń i zwrotów,
  • zoptymalizować wydawanie narzędzi tak, aby pracownicy nie tracili cennego czasu w kolejce do magazynu.

Wdrożone oprogramowanie i znakowanie elektronarzędzi RFID

Wdrożone nowoczesne rozwiązanie znakowania narzędzi znacznikami RFID UHF. Ze względu na warunki panujące w hali produkcyjnej i na budowie to dobra metoda, gdyż:

  • znaczniki zbliżeniowe RFID są trwalsze od kodów kreskowych,
  • możliwy jest montaż na powierzchniach porowatych i trudniejszych (kwestia przylegania),
  • proces skanowania podczas rejestracji operacji magazynowych jest 4-krotnie szybszy, co zapewnia drastyczną oszczędność czasu magazyniera i osób stojących w kolejce w punkcie wydawania.

ewidencja elektronarzędzi czipami RFID

Oznakowanie narzędzi chipami RFID UHF to dopiero pierwsza część wdrożenia. Drugą była instalacja oprogramowania. Program do ewidencji majątku zapewnił:

  • sprawne prowadzenie całości gospodarki narzędziowej,
  • zintegrowaną obsługę czytników zbliżeniowych RFID,
  • rejestrację historii ruchów magazynowych związanych ze sprzętem i jego użytkownikami,
  • kontrole terminów ruchów technicznych nadzorowanych elektronarzędzi.

Jak zmniejszyć koszty w firmie produkcyjnej – efekt wdrożenia systemu

Wdrożenie tego programu w naszej firmie przyniosło natychmiastowe korzyści w postaci przyśpieszenia obsługi pracowników, uporządkowania narzędziowni, dostarczenia szczegółowych raportów i analiz oraz podniesienia ogólnej kultury pracy.

Wdrożone innowacyjne oprogramowanie do zarządzania magazynem narzędzi   spotkało się z dobrym przyjęciem zarówno zarządu firmy jak i użytkowników systemu. Jego operatorzy zostali uwolnieni od konieczności ręcznego, zeszytowego prowadzenia operacji magazynowych. Ręczne podpisy pracowników zastąpiły zbliżeniowe karty RFID. Zarząd uzyskał możliwość większej kontroli nad wydawanymi urządzeniami oraz czasem pracowników, a zwiększona osobista odpowiedzialność za sprzęt pociągnęła za sobą większe jego poszanowanie. Co zmniejszyło z kolei intensywność przeprowadzanych napraw i przyczyniło się do dalszego zmniejszenia kosztów firmy.

Niedługo po wdrożeniu nasz Klient wystawił nam swoje pozytywne referencje, ciesząc się z pełnego sukcesu wprowadzonej innowacji. Z naszej strony dziękujemy za owocną współpracę. Cieszymy się, że pomogliśmy kolejnej firmie!

B&W case study

Przeczytaj także:

Unowocześnij zarządzanie majątkiem z Evimaster

Pobierz wersję demo i zobacz sam jak to działa