EAM System

EAM System – Enterprise Asset Management.
Profesjonalne zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa.

Komputerowy System EAM (Enterprise Asset Management) zarządza majątkiem i eksploatacją, wspiera jego utrzymanie i serwis. Stanowi optymalne narzędzie wspomagające codzienne funkcjonowanie firmy.

EAM System zarządza zasobami związanymi z:

 • Infrastrukturą
 • Produkcją
 • Przesyłem energii i mediów
 • Transportem i flotą lądową i powietrzną
 • Nieruchomościami (Facility Management– FM)
 • Górnictwem i wydobyciem, hutnictwem i metalurgią
 • Przemysłem energetycznym, elektrowniami, ropą i gazem
 • Produkcją i sprzętem wojskowym

Evimaster

Ewidencja, eksploatacja, przeglądy techniczne, inwentaryzacja, wsparcie magazynu,  BHP, rozliczanie pracowników

ERP Synergia System Evimaster

ERP

Finanse, księgowość, środki trwałe, HR, płace, zakupy

Korzyści z wdrożenia systemu EAM obejmują:

 • Zmniejszenie przestojów sprzętu budowlanego, produkcyjnego, medycznego dzięki prewencyjnym przeglądom i naprawom
 • Obniżenie poziomu zapasów części, narzędzi i materiałów
 • Drastyczne skrócenie czasu inwentaryzacji
 • Ograniczenie ryzyka nieuzasadnionych zakupów
 • Zwiększenie wydajności ludzi i urządzeń
 • Pełną wiedzę o kosztach utrzymania firmy, urzędu, szpitala, przedsiębiorstwa, itp.
 • Zwiększenie poszanowania mienia firmy i ograniczenie kradzieży

Oprogramowanie kompleksowo wspiera zaopatrzenie: zapotrzebowanie,  ofertowanie, zamówienia, zakupy, magazyny, przyjęcia i wydania

System EAM organizuje prace związane z utrzymaniem ruchu (CMMS – Computerised Maintenance Management Systems) i eksploatacją. Umożliwia:

 • Planowanie prac, przeglądów, konserwacji, remontów
 • Zarządzanie realizacją prac, obsługą awarii
 • Rozliczenie kosztów eksploatacji
 • Zarządzanie pracownikami Służby Utrzymania Ruchu (SUR)

Unowocześnij zarządzanie majątkiem z Evimaster

Pobierz wersję demo i zobacz sam jak to działa