Jak zoptymalizować i zautomatyzować magazyn?

Dobra organizacja magazynu decyduje o sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Kontrola stanów magazynowych gwarantuje brak przestojów na liniach produkcyjnych. Wymaga to jednak nie tylko sprawnego zarządzania, ale też odpowiednich systemów automatyzujących procesy wydawania sprzętu, narzędzi czy części potrzebnych do produkcji.

W branży produkcyjnej często funkcjonuje kilka magazynów:

Magazyn surowców materiałów i części potrzebnych do bieżących działań fabryki, najlepiej Just In Time, czyli bez konieczności tworzenia dużego bufora zapasów, co bardzo ogranicza koszy produkcji.

Magazyn wyrobów, odbieranych z produkcji, które muszą być magazynowane, kompletowane tak, by można było niezwłocznie wysłać je do klientów i zajmować nadmiernie przestrzeni magazynowej.

Magazyn części zamiennych dla potrzeb służb utrzymania ruchu – jego zadaniem jest zapewnienie stałego dopływu części zamiennych dla celów podtrzymania produkcji

magazyn kartony

System WMS jako podstawa zarządzania

Zarządzanie tak skomplikowanym systemem nie jest możliwe bez odpowiedniego oprogramowania magazynowego. Systemy WMS (Warehouse Management System) są w stanie zlokalizować towar w magazynie oraz rejestrują ruchy magazynowe. Tego typu programy komputerowe dostarczają pełnych informacji dotyczących stanów magazynowych oraz wydają operatorom polecenia skompletowania i przygotowania wysyłki partii towarów.

Sprawny system WMS przyczynia się w dużym stopniu do zysków każdej firmy produkcyjnej, handlowej oraz dowolnej posiadającej na stanie magazynowym towary, materiały, surowce lub części zamienne.
przykładowy program magazynowy
Dobrej jakości program magazynowy zapewni:
zgodność ze standardami przyjętymi w firmie

maksymalną szybkość pracy magazyniera

szybkość dostępu i wyszukiwania informacji

integrację z systemami ERP (ang. Enterprise Resource Planning)

podgląd stanów magazynowych

kontrolę odpowiedzialności pracowników za będący pod ich nadzorem majątek

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu WMS firma osiąga przyśpieszenie operacji magazynowych. Możliwa jest dokładna ewidencja magazynu, szczegółowe raporty o stanie faktycznym zapasów i obrotów oraz analizy i kontrola stanów minimalnych i maksymalnych. Kończą się problemy z lokalizacją towarów i surowców, łatwo można również przeprowadzić inwentaryzację oraz ewidencjonować wydania towaru kontrahentom.

Dokumenty wypisywane dotąd ręcznie lub drukowane na papierze wypierane są dziś przez dokumenty elektroniczne istniejące wyłącznie w bazie danych systemu WMS i ERP. System WMS, oprócz niewątpliwej redukcji czasu pracy potrzebnego na czynności ewidencyjne, może mieć jeszcze jedną ważną zaletę – pozwala na zintegrowanie z technologią ewidencji za pomocą kodów kreskowych oraz znakowaniem tagami RFID – a więc przyczynia się do dalszej automatyzacji procesów w firmie produkcyjnej.

Automatyzacja poprzez systemy wysokiego składowania

Człowiek na tle maszyny

Tradycyjnie infrastruktura magazynów wysokiego składowania to przede wszystkim system regałów i palet, na których umieszcza się towar nieprzeznaczony w danym momencie do produkcji czy wysyłki. Jednym z podstawowych problemów przy tego typu przechowywaniu staje się bezpieczeństwo pracowników poruszających się w pobliżu regałów. Źle ustawiony na wysokim piętrze regału towar czy sprzęt lub, co z tym związane, niedostateczne umiejętności operatora wózka widłowego, to zwiększenie ryzyka wypadku podczas prac magazynowych.

Najbardziej efektywnym rozwiązaniem stosowanym przy organizacji magazynu są regały windowe i inne automatyczne systemy składowania. Zagospodarowują one niewykorzystywaną zazwyczaj przestrzeń pionową hali magazynowej lub fabrycznej kosztem zajmowania niewielkiej powierzchni. Zabezpieczają towar, części zamienne, materiały i narzędzia przed nieautoryzowanym dostępem, a z drugiej strony, ponieważ są od zewnątrz zabudowane, nie stanowią zagrożenia dla pracowników poruszających się popod nimi po magazynie.

Ponadto uprawniony pracownik szybko otrzyma dzięki nim pożądany przedmiot, a system zintegrowany z regałem windowym na bieżąco aktualizuje stany magazynowe.

Główne zalety magazynów automatycznych to:
1
bardzo duża pojemność w stosunku do zajmowanej powierzchni
2
dobre zabezpieczenie towarów, części zamiennych, materiałów i narzędzi przed nieautoryzowanym dostępem
3

szybkie i dokładne dostarczanie pracownikowi wymaganego przedmiotu,

4
połączenie z oprogramowaniem magazynowym, aktualizujące na bieżąco stany magazynowe, dzięki zastosowaniu czytników kodów kreskowych i RFID

Najczęściej regały windowe wykorzystywane są jako magazyn części zamiennych dla służb utrzymania ruchu oraz jako magazyn narzędzi specjalistycznych. Umieszczone w pobliżu linii produkcyjnej ułatwiają dostęp do potrzebnych komponentów, znacząco redukując czas potrzebny do ich pobrania.

Automatyczne Szafy Magazynowe RFID to pełna kontrola dostępu

Doskonałym zabezpieczeniem sprzętu lub towarów, umożliwiającym dokładną ewidencję pobrań i zwrotów są automatyczne szafy magazynowe RFID.

Urządzenia te skutecznie chronią cenne przedmioty, takie jak przyrządy pomiarowe, dokumentację, sprzęt IT czy wartościowe narzędzia potrzebne do produkcji. Dostęp do zawartości automatycznych szaf mają jedynie osoby wyposażone w autoryzowaną kartę zbliżeniową RFID, podobną do tych, jakie są stosowane do rejestracji czasu pracy.

Jest to rodzaj automatycznego magazynu, który rozpoznaje pracownika, otwiera drzwi oraz rejestruje operacje pobierania wszelkich przedmiotów.
szafa magazyn

 Co ważne, zapewnia możliwość dostępu do potrzebnych artykułów przez 24/h, bez konieczności korzystania z usług magazyniera i prowadzonej przez niego ewidencji.

Asortyment w tego typu szafach jest oznakowany radiowymi etykietami zbliżeniowymi lub tagami (chipami) RFID UHF. W ten sposób jest automatycznie wykrywany w systemie. Każde pobranie i zwrot do szafy magazynowej są rejestrowane jako operacja magazynowa — na bieżąco generowane są odpowiednie dokumenty Pz, Wz, Rw, Zw. Są one dostępne w rejestrze dokumentów i mogą być przesyłane do innych systemów: ERP, WMS, EAM, CMMS czy Excel.

Dzięki magazynom RFID możliwy jest dokładny monitoring stanów, pobrań i zwrotów oraz sprawna kontrola dostępu. Automatyczna szafa wydawcza RFID może pracować samodzielnie lub w sieci kilku szaf – w ścisłej współpracy z programem magazynowym.

Ewidencja i śledzenie palet technologią RFID

Palety i kontenery transportowe są podstawowymi elementami logistycznymi w magazynie. Umożliwiają transport towarów pomiędzy stanowiskami roboczymi, liniami wytwórczymi, fabrykami i magazynami. Zabezpieczają produkty przed uszkodzeniem podczas transportu i ułatwiają lokowanie ich w magazynie tradycyjnym lub w magazynie wysokiego składowania WMS.

Najnowsze systemy ewidencji palet opierają się na radiowej technice zbliżeniowej RFID. Pozwala ona na znakowanie palet i kontenerów unikalnym kodem, ułatwiającym śledzenie.

Podstawowym elementem składowym systemu RFID do śledzenia palet są etykiety radiowe przytwierdzone w trwały sposób. Są bardzo dobrym uzupełnieniem tradycyjnej etykiety logistycznej GS1 opartej na kodzie kreskowym.

Dzięki temu można ją łatwo zidentyfikować i odczytać całą powiązaną z nią historię operacji. Odczytu dokonują specjalne bramki RFID umiejące skanować przemieszczające się przez nie przedmioty, palety lub kontenery. Wykrywają pojawiające się znaczniki i rejestrują to zdarzenie np. w bazie danych SQL systemu komputerowego. Dokładna, szybka i bezbłędna ewidencja palet i kontenerów pozwala na automatyzację procesów logistycznych, ułatwia lokalizowanie palet oraz eliminuje pomyłki podczas kompletacji i spedycji towaru.

Podsumowanie

Odpowiednia organizacja i automatyzacja magazynów jest dzisiaj po prostu koniecznością. W tym celu należy zadbać o odpowiednie regały magazynowe, ciągi komunikacyjne oraz odpowiednie warunki dla pracowników. Dzięki nowym technologiom, takim jak RFID, możliwe jest optymalne rozmieszczenie towarów w przestrzeni składowej. Dzięki temu zarządzanie, planowanie i szczegółowe rozliczenie wszystkich operacji staje się dużo łatwiejsze.

Przeczytaj także:

Unowocześnij zarządzanie majątkiem z Evimaster

Pobierz wersję demo i zobacz sam jak to działa