Program do ewidencji majątku Evimaster – Narzędziownia

Wielomodułowy system do efektywnego zarządzania majątkiem

Evimaster – Narzędziownia to nowoczesne narzędzie dzięki któremu ewidencja majątku przynosi wymierne korzyści. Obniża koszty obsługi i zwiększa poszanowanie środków trwałych, optymalizując przy tym sposób ich wykorzystywania.

Evimaster – Narzędziownia w ramach jednego systemu łączy:

Program magazynowy podnoszący wydajność procesów magazynowych i znacznie ułatwiający zarządzania zapasami,
Program do ewidencji majątku, który dostarcza pełnej informacji o posiadanych zasobach i pomaga kontrolować ich zużycie,
Moduł inwentaryzacji, dzięki któremu okresowy spis z natury przebiega szybko, sprawnie i bez pomyłek,
Funkcję wydawania i wypożyczania sprzętu z użyciem kodu kreskowego lub systemu i znaczników RFID,
Moduł przeglądów technicznych pozwalających zapanować nad stanem technicznym urządzeń i legalizacjami,
Moduł eksploatacji, serwisów, remontów i napraw, dzięki któremu podniesiesz sprawność majątku i obniżsysz koszty jego utrzymania.

Evimaster – Narzędziownia to program do ewidencji środków trwałych, który koncentruje całą wiedzę o zakupach i użytkowaniu środków trwałych, wyposażenia, materiałów oraz towarów pod postacią scentralizowanej bazy danych. Upraszcza zarządzanie majątkiem i kontrolę jego wykorzystania. System pozwala na drobiazgowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie.

ewidencja narzędzi w firmie - cele i korzyści

System do ewidencji majątku Evimaster – Narzędziownia, program zawierający zintegrowaną kartotekę wszystkich zasobów materialnych firmy: maszyn, urządzeń, aparatury, narzędzi, sprzętu IT, wyposażenia biura oraz budynku. Pozwala na oznakowanie majątku, rejestrację zakupów, monitorowanie ważnych terminów.

Lokalizacje klientów PWSK - program do ewidencji majątku

Ponad 1000 wdrożeń w Polsce i za granicą

Dostępne wersje językowe: polska, angielska, niemiecka, czeska. Inne wersje dostępne na zamówienie.

Program do zarządzania majątkiem Evimaster – zastosowania programu

System pozwala na równoczesną pracę z różnego rodzaju asortymentem, jego elastyczność pozwala na ewidencję:

środków trwałych i wyposażenia,
materiałów biurowych oraz sprzętu IT,
materiałów budowlanych, konstrukcji stalowych,
sprzętu medycznego, materiałów medycznych i aparatury medycznej,
dokumentów, dokumentacji i akt,
wartości niematerialnych i prawnych.

Evimaster – Narzędziownia umożliwia także:

lokalizację sprzętu i prowadzenie gospodarki narzędziowej w firmie produkcyjnej, budowlanej, remontowej, energetyce, rolnictwie,
zarządzanie sprzętem technicznym, zarządzanie budynkami, pojazdami, flotą,
lokalizację wyposażenia budynku, instalacji technicznych,
generowanie dokumentów PZ, OT, WZ, RW, LT i MM,
kontrolę terminów przeglądów, legalizacji, kalibracji, gwarancji, ubezpieczenia, leasingu. Planowanie konserwacji, remontów, przeglądów  itp.
tworzenie szczegółowych raportów i analizę zużycia materiałów eksploatacyjnych,
integrację z systemami ERP, WMS, CMMS, EAM.

Ewidencja majątku chipami RFID

System Evimaster – Narzędziownia bazuje na znakowaniu majątku kodami kreskowymi oraz chipami RFID. To właśnie chipy RFID pozwalają na przyśpieszenie wszystkich działań powiązanych z operacjami magazynowymi.

Napisz wiadomość:

Poznaj lepiej system Evimaster – Narzędziownia

Już wiesz jak ważna jest ewidencja środków trwałych. Darmowy program w wersji demo możesz pobrać niżej.
Zadzwoń, a chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Unowocześnij zarządzanie majątkiem z Evimaster

Pobierz wersję demo i zobacz sam jak to działa