Ewidencja kosztów remontów i eksploatacji

Zwiększ oszczędności dzięki dokładnej ewidencji kosztów eksploatacji

Wiele średnich i większych przedsiębiorstw ma poważne kłopoty z prawidłowym ewidencjonowaniem i rozliczaniem kosztów eksploatacji sprzętu. Błędy, pomyłki i zaniechania utrudniają kontrolę wydatków, a w efekcie rozwój firmy. System Evimaster eliminuje wszystkie te problemy.

System Evimaster to narzędzie, które realnie wspiera optymalizację kosztów i rozwiązuje problemy z niedokładną, czy brakiem ich ewidencji. Pomaga zwiększyć oszczędności w zakresie:

  • eksploatacji majątku, sprzętu, maszyn i pojazdów,
  • remontów,
  • napraw i konserwacji oraz
  • przeglądów technicznych.

System rejestruje wszystkie wydatki związane z utrzymaniem majątku oraz kosztami eksploatacji środków trwałych i wyposażenia. Rozbudowane raporty i analizy dostarczają informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania firmą.

Zastosowanie systemu Evimaster w ewidencji kosztów remotnów i eksploatacji

Prawidłowe rozliczanie eksploatacji środków trwałych i wyposażenia musi objąć wiele obszarów. Dzięki temu, że nasz system został dostosowany do tych wymagań, będziesz mógł znacznie zwiększyć oszczędności i wydajność majątku.

Evimaster wspiera użytkownika między innymi w poniższych obszarach.

Ogranicz nadmierne koszty eksploatacji majątku

Dzięki systemowi ograniczysz nadmierne koszty związane z bieżącym użytkowaniem środków trwałych i wyposażenia. System automatycznie poinformuje Cię (alerty) o nieopłacalności kolejnej naprawy, czy wizyty serwisanta. Dzięki dokładnej wiedzy o stanie majątku będziesz mógł szybko podejmować najlepsze decyzje.

Możliwości systemu Evimaster i korzyści płynące z jego zastosowania

Przypisz wydatki na eksploatację, remonty i narpawy do poszczególnych rodzajów kosztów, dzięki czemu zidentyfikujesz miejsca nadmiernych kosztów.
Podziel majątek na maszyny, urządzenia, sprzęt, budynki, narzędzia, pojazdy, itd. na określone grupy. Przypisz im użytkowników i miejsca użytkowania, a będziesz mógł dokładnie przeanalizować każdy koszt.
Analizuj zebrane informacje zaprezentowane w postaci przejrzystych raportów i podejmuj trafne decyzje zakupowe.
Ogranicz nadmierne wydatki na naprawy lub zakupy zbyt często gubionego i zaniedbywanego sprzętu.
Rejestruj każde wydanie i zwrot. Zwiększ odpowiedzialność pracowników za użytkowany przez nich sprzęt, paliwo, czy materiały.
Kontroluj na bieżąco zużycie, zapasy części zamiennych i stany minimalne wyposażenia. Zdefiniuj limity minimalnych ilości, po których przekroczeniu w odpowiednim czasie zlecisz ich uzupełnienie.
Monitoruj czas napraw. System będzie za Ciebie pilnował terminów i powiadomi Cię o przedłużających się pracach serwisowych.

Dowiedz się więcej o systemie Evimaster

Zobacz jak łatwo możesz ograniczyć koszty eksploatacji.

Poznaj nasz system Evimaster lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Unowocześnij zarządzanie majątkiem z Evimaster

Pobierz wersję demo i zobacz sam jak to działa