Ewidencja narzędzi w firmie – cele i korzyści

Każdego rodzaju działalność biznesowa, naukowa czy publiczna potrzebuje narzędzi. Mogą to być narzędzia produkcyjne, budowlane, pomiarowe, medyczne i inne, wchodzące w skład majątku organizacji. Każdy podmiot gospodarczy używa ich zgodnie ze swoją specjalizacją  i w celu osiągnięcia założonych rezultatów. Aby jednak  ich użytkowanie było w pełni efektywne, należy prowadzić szczegółową ewidencję narzędzi w firmie.

Aby narzędzia pracy prawidłowo zidentyfikować, a następnie dokonać dokładnej ewidencji, potrzebne jest wdrożenie odpowiedniego systemu komputerowego. Umożliwiające właściwą gospodarkę narzędziową oprogramowanie do ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia musi być łatwe w obsłudze i niezawodne. Obowiązkiem każdego menadżera czy osoby odpowiedzialnej jest zorganizowanie takiego systemu i dostosowanie go do wymogów swojej działalności.

Ewidencja narzędzi w firmie redukuje koszty

Znalezienie odpowiedniego narzędzia na terenie firmy, uniemożliwienie kradzieży bądź niszczenia przez pracowników to podstawowe korzyści wynikające z wdrożenia efektywnego systemu ewidencji. Ale nie są to  jedyne cele.

Cele wdrożenia szczegółowej ewidencji narzędzi

 • Szybka lokalizacja narzędzi w firmie i w miejscu użytkowania.
 • Ograniczenie kradzieży sprzętu.
 • Zwiększenie poszanowania i gospodarności.
 • Ewidencja informacji o tym kto, kiedy i w jakim celu posiadał i używał dane narzędzia.
 • Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, legalizacji i konserwacji utrzymujących narzędzia, sprzęt i urządzenia w ciągłej gotowości do pracy.

Szybkie osiągnięcie powyższych celów gospodarki narzędziowej prowadzi do łatwo dostrzeganych korzyści.

ewidencja narzędzi w firmie - cele i korzyści

Ewidencja narzędzi w firmie – korzyści ewidencji komputerowej:

 • Szybka lokalizacja narzędzi, sprzętu i maszyn oszczędza czas na ich poszukiwanie i zapobiega zakupom duplikatów.
 • Lepsze wykorzystanie i większa efektywność posiadanych narzędzi i maszyn.
 • Tańsze utrzymanie posiadanego majątku.
 • Zmniejszenie kradzieży kosztownych narzędzi i konieczności ich odkupowania.
 • Zwiększenie poszanowania narzędzi prowadzące do mniejszego ich zużycia, dzięki czemu starczają na dłużej.
 • Kontrola terminów przeglądów, kalibracji i konserwacji narzędzi i urządzeń powodująca, że na stanie posiadamy wyłącznie sprawne narzędzia.

Osiągnięcie tych korzyści zwiększa potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa i równocześnie ograniczenia wydatki związane z utrzymaniem majątku.

Szczegółowa ewidencja narzędzi w firmie nie wymaga dużych nakładów finansowych, ani pracy. Jej ciągłe stosowanie redukuje kosztów i podnosi sprawność przedsiębiorstwa.

Tym bardziej warto wdrożyć oprogramowanie, które jest w pełni skalowalne. Jego modułowa budowa ułatwia rozbudowę systemu o dodatkowe funkcje, które będą przydatne w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności (stworzenie nowych oddziałów firmy, rozpoczęcie nowych inwestycji, itp).

W przypadku wyboru partnera do realizowania takiego wdrożenia warto rozważyć firmę mającą na koncie nie tylko ilość wdrożeń (posiadamy ich już ponad 1000!), ale także pozytywne rekomendacje od zadowolonych Klientów. Nasze doświadczenie i ceniony system Evimaster – program do ewidencji narzędzi,  sprawiają, że warto zaufać właśnie nam.

Przeczytaj także:

Unowocześnij zarządzanie majątkiem z Evimaster

Pobierz wersję demo i zobacz sam jak to działa