Automatyczna Szafa Magazynowa RFID

Zabezpiecz dostęp do narzędzi, dokumentów lub cennych przedmiotów

W celu zabezpieczenia cennych przedmiotów, dokumentów i tajemnic handlowych firmy, warto zastosować dedykowane rozwiązanie bazujące na technologii RFID. Automatyczna szafa magazynowa RFID w pełni zabezpiecza zawartość i rejestruje wszystkie wykonywane operacje. Dostęp do niej mają tylko upoważnione osoby, posiadające identyfikator w postaci karty.

Poniższy film pokazuje sytuację, w której z inteligentnej szafy magazynowej korzysta uprawniony pracownik. Otwiera ją kartą zbliżeniową i zabiera potrzebne do wykonania pracy przedmioty. Każdy jego krok jest rejestrowany. W dodatku monitorowane są stany magazynowe i poddawane każdorazowej aktualizacji.

Korzyści z zastosowania Automatycznej Szafy Magazynowej RFID

Wykorzystanie Szafy Magazynowej RFID pozwoli automatycznie rejestrować wszystkie operacje pobierania i zwracania sprzętu, czy dokumentów. Najważniejsze korzyści płynące z tego rozwiązania to:
Zabezpieczenie wartościowego majątku,
Dokładna ewidencja stanów magazynowych szafy, aktualizowana na bieżąco,
Osobowy rejestr pobrań i zwrotów,
Wykrywanie przedmiotów zalegających i przeterminowanych,
Automatyczna kontrola i monitoring 24h na dobę 365 dni w roku.

Optymalne miejsca zastosowania inteligentnej szafy RFID PWSK

Nasze rozwiązanie sprawdza się w wielu branżach i dostosowane jest do różnych potrzeb. Spełnia swoje zadanie zarówno w warunkach cywilnych jak i specjalistycznych, wykorzystywanych przez służby publiczne. Przykłady zastosowań:

 • Biuro, urząd – inteligentny magazyn dokumentów, akt, magazyn cennego wyposażenia
 • Przemysł – ewidencja i magazyn narzędzi, sprzętu, aparatury pomiarowej
 • Budownictwo – przechowywanie i ochrona przed kradzieżą elektronarzędzi i przyrządów pomiarowych
 • Wojsko, policja, służby mundurowe – magazyn broni, amunicji, uzbrojenia, sprzętu specjalistycznego, magazyn przedmiotów wrażliwych
 • Medycyna – magazyn cennej aparatury, urządzeń i wrażliwej dokumentacji medycznej

automatyczna szafa magazynowa RFIDAutomatyczna szafa magazynowa RFID jest zarządzana panelem dotykowym z uruchomionym specjalistycznym modułem do ewidencji majątku – programem EviMaster.

Oprogramowanie zarządzające magazynem

Automatyczna Szafa Magazynowa RFID jest sterowana dotykowym modułem programowym, wchodzącym w  skład systemu do ewidencji majątku –  EviMaster. Zapewnia on:

 • Programowanie kart zbliżeniowych, etykiet i tagów RFID
 • Obsługę panelu dotykowego  i czytników RFID
 • Prowadzenie kartotek magazynowych i osobowych
 • Kontrolę stanów minimalnych
 • Pracę w sieci kilku szaf i stanowisk roboczych do zarządzania magazynem i majątkiem
 • Integrację z systemami ERP, EAM, CMMS
 • Raportowanie,  dokumenty magazynowe

Ponad 700 wdrożeń programu do ewidencji majątku EviMaster jest gwarancją jakości. Stosuje się go na co dzień w celu prowadzenia rzetelnych stanów magazynowych i rozliczania pracowników z powierzonego sprzętu. Program umożliwia też oszczędność czasu przeznaczoną na operacje magazynowe.

Unowocześnij zarządzanie majątkiem z Evimaster

Pobierz wersję demo i zobacz sam jak to działa