RFID a kody kreskowe – różnice i korzyści

Na rynku istnieją dwie popularne metody znakowania majątku, towarów, dokumentów i materiałów, które umożliwiają zautomatyzowanie ewidencji komputerowej: znaczniki RFID UHF oraz etykiety z kodami kreskowymi. Czym się charakteryzują i kiedy wykorzystać daną metodę?

RFID a kody kreskowe – różnice i korzyści

Obie mają swoje zalety i wady,  warto więc przyjrzeć się im obu. Dobrze oznakowane zasoby firmy przynoszą firmie porządek, oszczędności i wzmacniają ogólne ich poszanowanie.

Kody kreskowe czy znaczniki RFID?

Znaczniki RFID UHF

 • Pozwalają identyfikować wiele przedmiotów równocześnie
 • Nie wymagają kontaktu wzrokowego z identyfikowanym przedmiotem
 • Nie wymagają angażowania zasobów ludzkich
 • Pozwalają na pracę w ciężkich warunkach (zapylenie, gazy, oświetlenie, ATEX itp)
 • Pozwalają na zapis dodatkowych danych
 • Wzmacniają bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu możliwości zabezpieczenia dostępu hasłem

tagi RFID UHF

Znaczniki RFID nadają się szczególnie do:

 • znakowania sprzętu IT (komputerów, laptopów, drukarek, routerów, serwerów)
 • znakowania mebli biurowych
 • aparatury medycznej, narzędzi chirurgicznych, endoskopów
 • narzędzi w tym szczególnie elektronarzędzi, maszyn i urządzeń
 • elementów instalacji, liczników, wyposażenia budynków
 • pojazdów
 • osób (identyfikacja, podpis elektroniczny)
 • znakowania dokumentów, projektów i akt
 • znakowania palet i kontenerów
 • znakowanie towarów handlowych np. sklep Decathlon wdrożył globalny system dystrybucji oparty o RFID

Etykiety z kodami kreskowymi

 • Każdorazowo umożliwiają odczyt tylko pojedynczego kodu kreskowego
 • Wymagane jest celowanie laserem w etykietę z kodem kreskowym
 • Wymagają angażowania pracownika do sczytywania kodu
 • Nie pozwalają na pracę w trudniejszych warunkach oświetleniowych, zapylenia
 • Brak możliwości sterowania i edycji danych
 • Nie zapewniają dużego bezpieczeństwa – każdy z odstępem do skanera może odczytać kod

etykieta-inwwentaryzacyjna

Etykiety z kodem kreskowym nadają się szczególnie do:

 • znakowania towarów handlowych
 • znakowania palet etykietą logistyczną GS1
 • znakowania półfabrykatów i wyrobów gotowych
 • znakowania materiałów zużywalnych, gdzie nie opłacalne stosowanie jest etykiet RFID
 • etykiety lokalizacyjne: oznaczenie półek i regałów magazynowych

Obecnie istnieje przeszło 270 różnych symbolik kodów kreskowych, przy czym około 50 jest szeroko rozpowszechnionych. Każdą z symbolik można przyporządkować jednej z trzech kategorii:

 • Liniowe – np.  EAN-13,  Code 128 – składające się z pionowych linii różnej szerokości, rozdzielonych białymi przestrzeniami, najbardziej popularne kody,  najtańsze czytniki
 • Dwuwymiarowe – np. Data Matrix, QR Code – posiadające dużo większą pojemność danych. Jeden kod dwuwymiarowy może pomieścić do 3,5 tys. znaków, gdy podczas gdy kod liniowy do 50 znaków

Znakowanie majątku kodem kreskowym

Kody w standardzie EAN-13 znajdują się na zdecydowanej większości dostępnych w handlu towarach, materiałach lub ich opakowaniach. Uwalnia to nas od konieczności ponownego generowania kodu kreskowego i drukowania etykiet samoprzylepnych.

W przypadku pozostałego asortymentu skorzystać należy z drukarki kodów kreskowych.
W zależności czy mamy do czynienia z towarem handlowym lub majątkiem trwałym stosuje się różne etykiety i techniki drukowania.

 1. Towary handlowe i materiały zużywalne mogą być znakowanie w sposób mniej trwały etykietami papierowymi zadrukowanymi drukarką termiczną lub termotransferową
 2. Majątek przedsiębiorstwa, środki trwałe, wyposażenie, meble, sprzęt, narzędzia, aparatura powinny być znakowane wytrzymałymi etykietami foliowymi zadrukowanymi drukarką termotransferową.

Narzędzia i sprzęt większych gabarytów, np. elektronarzędzia, pracujące w trudnych warunkach przemysłowych, mogą być znakowane etykietą z kodem kreskowym. Jest jednak warunek – trzeba tak umieścić etykietę, aby była mało podatna na zniszczenia. Dodatkowo zaleca się stosowanie przeźroczystych etykiet zabezpieczających, znacznie podnoszących wytrzymałość kod kreskowego. Kod kreskowy idealnie nadaje się też do znakowania wszelkich materiałów łatwo zużywających się w procesie produkcji:  tarcze ścierne, rękawice ochronne,  itp.

Oznaczenie narzędzi i urządzeń chipami RFID UHF

Chipy RFID UHF mają wiele przewag w stosunku do kodów kreskowych, była o tym mowa wcześniej. Powyższe czynniki skracają proces identyfikacji narzędzi pracy, ich ewidencji i przydzielenia pracownikowi, a tym samym skracają czas produkcji, obsługi firmy lub instytucji i czas inwentaryzacji majątku. Eliminację ręcznych notatek i kwitów zapewniają karty zbliżeniowe RFID pracowników, które ich jednoznacznie identyfikują i zastępują odręczny podpis.

Evimaster – program Narzędziownia jako autorskie rozwiązanie firmy PWSK dokładnie rejestruje wszelkie operacje i dostarcza szczegółowych analiz w postaci raportów lub arkuszy Excel. Poniższy film doskonale ilustruje ogromną oszczędność czasu przez wprowadzenie czytników RFID, które nadają się dla każdej branży: przemysłu, budownictwa, energetyki, służby zdrowia, hotelarstwa, handlu i wielu innych. Rozwiązanie posiada też moduł do inwentaryzacji majątku, dzięki czemu zarządzanie wszystkimi zasobami jest jeszcze prostsze.

Jak widać, każda z metod znakowania majątku ma swoje wady i zalety.  Analiza konkretnego projektu podparta zdobytym wcześniej doświadczeniem pozwala jednak precyzyjne dobrać najwłaściwszą metodę oznaczenie ze względów funkcjonalnych i ekonomicznych.

Przeczytaj także:

Unowocześnij zarządzanie majątkiem z Evimaster

Pobierz wersję demo i zobacz sam jak to działa