Jak ograniczyć szkody przedsiębiorstwa dzięki Evimaster?

Zarządzanie organizacją, jaką jest każda firma, nie jest proste. Tym bardziej, jeśli przedsiębiorstwo dysponuje dużą ilością majątku odpowiedzialnego za generowanie przychodów.  Brak lub zły stan techniczny już jednego urządzenia, maszyny, czy narzędzia pracy może wywołać straty przedsiębiorstwa lub instytucji.

Z pomocą przychodzi oprogramowanie do ewidencji całego majątku firmy – Evimaster. Z jego pomocą można odczuwalnie ograniczyć ryzyko szkód i całkowicie wyeliminować wiele najpoważniejszych problemów związanych z kontrolowaniem zasobów.

Jak ograniczyć szkody przedsiębiorstwa?

Ograniczenie szkód i zagrożeń narzędzi pracy

Pierwsze zagrożenie jakie przychodzi na myśl, to ograniczenie strat i zagrożeń narzędzi pracy.

Dzięki szczegółowej ewidencji majątku zawsze wiadomo kto, kiedy i w jakiej ilości pobrał z magazynu dane wyposażenie, sprzęt lub narzędzie pracy. Osoby odpowiedzialne za uszkodzenie mienia mogą zostać łatwo zidentyfikowane, dzięki systemowi imiennego wydawania majątku.  To także ograniczenie zagrożeń związanych ze stratą zysku – zewidencjonowany sprzęt może służyć natychmiast, a projekty będą realizowane.

Dodatkowe zabezpieczające bramki RFID są w stanie śledzić przemieszczanie się sprzętu i alarmować wynoszenie go ze strefy uprawnionej w inne miejsce pomieszczenia lub do innego budynku – elektroniczny system identyfikacji zawsze będzie w stanie zlokalizować przedmiot.

Zabezpieczenie strat produkcji

To samo dotyczy zagrożeń  osiąganych zysków wynikających z osiągnięcia minimalnych stanów magazynowych narzędzi produkcyjnych, potrzebnych materiałów, surowców lub części. Oprogramowanie Evimaster kontroluje zapasy i raportuje stany minimalne, oraz automatycznie rozsyła stosowne powiadomienia mailem do osób odpowiedzialnych.

Kontrola terminów ważności sprzętu

Podobnie sytuacja wygląda ze sprzętem, który przekroczy datę przeglądu, kalibracji, lub legalizacji. Zastosowanie oprogramowania do ewidencji mienia Evimaster pozwala ustawić dowolną ilość alertów i wyeliminować zagrożenia związane z ewentualną odpowiedzialnością karną w przypadku zastosowania wadliwych urządzeń.

Wyobraźmy sobie sytuację, że pracownik firmy używa narzędzia z nieaktualną datą dopuszczenia do pracy przy zbiornikach ciśnieniowych. Następuje eksplozja i firma ponosi w tym momencie odpowiedzialność.

Podobnie rzecz ma się z branżą medyczną. Wszystkie zastosowane do badań narzędzia diagnostyczne, aparatura medyczna, materiały i leki muszą mieć ściśle kontrolowany termin przydatności lub sterylizacji. Ich przekroczenie może mieć poważne skutki medyczne, zdrowotne, a w konsekwencji prawne i finansowe.

Terminy gwarancji i ubezpieczenia

Dodatkowy poziom zabezpieczeń przed stratami finansowymi to kontrola terminów obowiązywania różnych terminów i umów:

  • ewidencja umów gwarancyjnych i serwisowych,
  • ewidencja umów ubezpieczenia mienia i produkcji,
  • ewidencji przeszkolenia pracowników z zakresu BHP,
  • dopuszczenia do stanowiska pracy i wykonywania zawodu
  • odnowienia licencji i certyfikatów, itp.
  • termin przeglądu technicznego, naprawy, remontu.

Na powyższym przykładzie widzimy, że oprogramowanie do ewidencji Evimaster jest w stanie uchronić firmę przed przewidywalnymi wypadkami.

Ochrona przed kradzieżą

Kolejna przydatna funkcja to ochrona przed kradzieżami. Zastosowanie szczegółowej ewidencji obrotu opartej o kody kreskowe i znaczniki zbliżeniowe RFID umożliwia sprawowanie pełnej kontroli nad powierzonym pracownikom mieniem.

Dzięki temu można przyznawać i kontrolować uprawnienia pracowników względem pobierania, wydawania i odpowiedzialności za powierzone mienie, dokumenty, narzędzia i materiały. Wdrożenie programu ewidencji majątku Evimaster – Narzędziownia, a także innego rodzaju oferowanych przez nas zabezpieczeń opartych na RFID wydatnie zwiększy bezpieczeństwo firmy.

Polecamy Automatyczne Szafy Magazynowe RFID, które otwierane są za pomocą karty zbliżeniowej, a także regały windowe wysokiego składowania. Zabezpieczają one przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz rejestrują  każde pobranie i zwrot majątku przedsiębiorstwa przez pracownika. Dzięki temu skutecznie eliminują możliwości kradzieży i zwiększają poszanowanie sprzętu.

Ograniczenie liczby awarii i przestojów

Dzięki kontroli terminów przeglądów okresowych, konserwacji i remontów, system komputerowy ewidencji majątku Evimaster pozwala ograniczyć szkody i awarie poprzez utrzymywanie sprzętu i narzędzi pracy  w ciągłej gotowości.

Przetestuj system Evimaster w swojej firmie

Ponad 1000 wdrożeń naszych rozwiązań  jest w stanie potwierdzić ich wysoką przydatność w ograniczeniu ryzyka i szkód w firmie lub instytucji dowolnej branży. Zobacz jak system Evimaster może wspomóc zarządzanie Twoim przedsiębiorstwem. Poznaj szczegóły.

Przeczytaj także:

Unowocześnij zarządzanie majątkiem z Evimaster

Pobierz wersję demo i zobacz sam jak to działa