Ewidencja sprzętu w firmie budowlanej

W jaki sposób ewidencja sprzętu w firmie budowlanej wpływa na jej wydajność? Duża, doświadczona i znana spółka Polimex-Mostostal zwróciła się do nas z prośbą o optymalizację ich bieżącej działalności w zakresie gospodarki narzędziowej i sprzętem budowlanym.

ewidencja środków trwałych Polimex-Mostostal
Firma zmagała się z dość typowymi wyzwaniami związanymi z ewidencją mienia umieszczonego w licznych oddziałach i na licznych budowach.

Ewidencja sprzętu w firmie budowlanej u klienta

Polimex-Mostostal to firma z długoletnią historią. Notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, dowodzi swojej sprawności operacyjnej i skuteczności działania. Działa w branżach: energetycznej, chemicznej, budownictwa przemysłowego oraz produkcji. Jej najnowszym osiągnięciem jest inauguracja budowy dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Tak duże, działające w skali całego kraju i poza jego granicami przedsiębiorstwo, musi zarządzać różnorodnym majątkiem trwałym w wielu lokalizacjach. Konieczne więc stało się wdrożenie systemu do ewidencji i zarządzania środkami trwałymi oraz wyposażeniem  w postaci maszyn budowlanych, a także narzędzi pracy dużej rzeszy pracowników.

Wdrożone rozwiązanie do ewidencji sprzętu

Aby sprostać temu zadaniu, zdecydowano się wykorzystać Evimaster – Narzędziownię, czyli program do zarządzania zasobami, z centralnie zarządzaną bazą danych SQL. Oddziały firmy odpowiedzialne za ewidencję majątku wyposażono w licencje robocze, dzięki temu u klienta nastąpiła sprawna koordynacja prac ze wspólną kartoteką narzędziową.

Jednym z głównych założeń było wprowadzenie identyfikacji pracowników za pomocą kart zbliżeniowych RFID, co pozwoliło na przyspieszenie obsługi w wypożyczalni oraz zlikwidowanie kolejek w firmowym magazynie narzędzi. Dzięki temu klient wyeliminował u siebie konieczność prowadzenia ręcznych rejestrów sprzętu, a także drukowania kwitów potwierdzających wypożyczanie pracownikom sprzętu, narzędzi i materiałów. Ewidencja sprzętu nabrała charakteru ewidencji elektronicznej.

ewidencja narzędzi sprzętu materiałów w firmie budowlanej

Dostępne w programie Narzędziownia raporty dla przełożonych, umożliwiły:

  • Uzyskanie bieżącej informacji o stanie i położeniu majątku
  • Raportowanie jego wykorzystania w rozbiciu na miejsca użytkowania i MPK
  • Ewidencjonowanie kosztów zakupu narzędzi, zużycia i likwidacji zużytego mienia

Kolejnym osiągniętym celem było wdrożenie elektronicznej kontroli ważnych terminów przeglądów technicznych elektronarzędzi, maszyn i urządzeń, legalizacji narzędzi pomiarowych i kalibracji przyrządów.
Wprowadzając nasze wdrożenie musieliśmy wpasować się w cel postawiony nam przez klienta. Polimex-Mostostal stawia na koncepcję TQM (Total Quality Management), która polega na ciągłym doskonaleniu procesów zarządzania. Zastosowane przez nas oprogramowanie do ewidencji majątku, w pełni pozwoliło nam na wpasowanie się w tę koncepcję.

Osiągnięte cele wdrożenia

Dzięki temu zrealizowaliśmy postawione przed nami cele. Osiągnięte więc zostały:

Cieszymy się ze współpracy z kolejnym dużym i ambitnym klientem, dla którego jakość wyrażona ewidencją środków trwałych i organizacji pracy jest jednym z ważniejszych aspektów działalności.

Przeczytaj także:

Unowocześnij zarządzanie majątkiem z Evimaster

Pobierz wersję demo i zobacz sam jak to działa